Subota, 20 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne granePovrćarstvoKoja su vodotopiva gnojiva najkvalitetnija?

Koja su vodotopiva gnojiva najkvalitetnija?

Uključite se u našu FACEBOOK zajednicu

Fertirigacija je tehnološka mjera gdje se u jednom zahvatu provodi primjena vodotopivih gnojiva i primjena vode. Primjenjuje se u intenzivnoj proizvodnji poljoprivrednih kultura, najviše povrća i cvijeća, ali i u intenzivnom uzgoju voćaka. Iako naizgled jednostavna tehnološka mjera, potrebno je voditi računa o brojnim parametrima kako bi se postigao željeni učinak na rast i razvoj poljoprivrednih kultura, odnosno na visinu i kvalitetu prinosa.

Na tržištu postoje brojne formulacije vodotopivih gnojiva. To mogu biti jednostavne soli (s jednim ili dva hraniva elementa) ili češće, kao kompleksna vodotopiva gnojiva. Ona sadrže osnovna hraniva poput dušika, fosfora i kalija uz dodatak ostalih hranivih elemenata. Primjena kompleksnih vodotopivih gnojiva je jednostavnija. U jednoj se primjeni dodaju svi hranivi elementi te nema potrebe za dodatnim mješanjem, kao kod primjene jednostavnih soli.

Kako bi poljoprivredni proizvođači mogli pravilno izabrati vodotopiva gnojiva, potrebno je poznavati osnovne parametre kvalitete vodotopivih gnojiva. To su:

  • Elektroprovodljivost vodene otopine gnojiva
  • pH vrijednost vodene otopine gnojiva
  • Topivost gnojiva

Elektroprovodljivost vodene otopine gnojiva

Ovo je osnovni parametar kvalitete vodotopivih gnojiva te se često navodi kao „EC vrijednost gnojiva“. Prema postojećoj zakonskoj regulativi mora se obavezno navesti na deklaraciji ili tehničkom listu za svako vodotopivo gnojivo. Tehnološki radi se o parametru koji pokazuje elektroprovodljivost vodene otopine gnojiva koncentracije 1 grama/1 litri vode pri temperaturi vodene otopine od 20 °C.

Iako neki proizvođači deklariraju elektroprovodljivost pri temperaturi od 18°C ili 25°C, takav način nije ispravan. Temperatura otopine utječe na promjenu EC vrijednosti otopine. EC vrijednost gnojiva izražava se u jedinicama mS/cm ili dS/m te se kreće u vrijednostima od 0,5-2,0, ovisno o formulaciji i proizvođaču vodotopivih gnojiva.

Pročitajte: Šest ključnih biljaka za povrtnjak – Brzo rastu, lako se uzgajaju i super su i za početnike

Zašto je elektroprovodljivost vodene otopine gnojiva tako važna?

Zato što različite poljoprivredne kulture, imaju vrlo različitu tolerantnost prema visokim EC vrijednostima vodene otopine odnosno EC vrijednostima u tlu. Većina poljoprivrednih kultura optimalno raste pri EC vrijednostima oko 1,0-1,5 dS/m. Kod porasta EC vrijednosti će doći do zastoja u rastu i smanjenja prinosa.

Tablica 1. Osjetljivost nekoliko poljoprivrednih kultura na povišene EC vrijednosti otopine gnojiva i EC vrijednosti tla (Mass i Hoffman (1977.), Mass (1984.))

Kultura Granična EC vrijednost vodene otopine gnojiva Granična EC vrijednost tla u zoni rizosferi korijena
Zelena salata 0,9 1,3
Paprika 1,0 1,5
Rajčica 1,7 2,5
Tikvica 3,1 4,7

Tikvica je kultura koja u našim uvjetima tolerira najviše EC vrijednosti otopine gnojiva i u tlu. Zelena salata i paprika su vrlo osjetljive kulture. U sljedećoj tablici prikazan je pad prinosa kod zelene salate i paprike kod povišenih EC vrijednosti.

Tablica 2. Pad prinosa kod zelene salate i paprike kod povišenih EC vrijednosti vodene otopine gnojiva/EC vrijednost tla (Mass i Hoffman (1977), Mass (1984))

Kultura: Zelena salata Granična EC vrijednost vodene otopine gnojiva Granična EC vrijednost tla u zoni korijena
Bez utjecaja na visinu prinosa 0,9 1,3
Smanjenje prinosa za 10 % 1,4 2,1
Smanjenje prinosa za 25 % 2,1 3,2
Kultura: Paprika Granična EC vrijednost vodene otopine gnojiva Granična EC vrijednost tla u zoni korijena
Bez utjecaja na visinu prinosa 1,0 1,5
Smanjenje prinosa za 10 % 1,5 2,2
Smanjenje prinosa za 25 % 2,2 3,3

Iz gornje tablice vidljivo je da porastom EC vrijednosti vodene otopine gnojiva (zbog visoke EC vrijednosti vode i/ili gnojiva, nepravilnog doziranja gnojiva) iznad 2,0, dolazi do značajnog smanjenja prinosa zelene salate i paprike. Stoga je kod intenzivnog uzgoja povrća potrebno voditi posebno računa o EC vrijednostima, kako ne bi došlo do neželjenog smanjenja visine prinosa.

Elektroprovodljivost vode za fertirigaciju

Osim poznavanje EC vrijednosti vodotopivih gnojiva, potrebno je poznavati i EC vrijednost vode koja se koristi za fertirigaciju. Naime, EC vrijednost vodene otopine gnojiva je zbroj EC vrijednosti vode (koja ponekad može biti vrlo visoka) i EC vrijednosti vodotopivog gnojiva. Stoga je poželjno prije svakog ciklusa fertirigacije kontrolirati EC vrijednost vode i tome prilagoditi potrebnu dozu vodotopivog gnojiva; sve kako ne bi došlo do zastoja u rastu i razvoju poljoprivrednih kultura.

EC vrijednosti pojedinih vodotopivih gnojiva

Sastav gnojiva svakako utječe na EC vrijednost. Ali osim same količine hraniva, različiti dodaci koji se dodaju u proizvodnji vodotopivih gnojiva, također mogu značajno utjecati na EC vrijednost gnojiva. U sljedećim tablicama prikazane su EC vrijednosti gnojiva za najčešće prisutna gnojiva na našem tržištu. Poredane su od nižih prema višim vrijednostima, za formulacije NPK 20:20:20, NPK 15:5:30 i NPK 13:40:13 (ili slične dostupne formulacije na tržištu)

Tablica 3. EC vrijednosti vodotopivih gnojiva formulacije NPK 20:20:20 ili slične formulacije

Formulacija gnojiva Proizvođač EC vrijednost (dS/m)
Hydrofert NPK 20:20:20 Biolchim, Italija 0,67
Greenplant NPK 20:20:20 GreenHass, Italija 0,84
Nutricomplex NPK 20:20:20 Tradecorp, Španjolska 0,84
Polyfeed NPK 20:20:20 Haifa, Izrael 0,90
Grogreen NPK 18:18:18 Lima, Belgija 0,94
YaraTerra Kristalon NPK 18:18:18 Yara, Norveška 1,00

Tablica 4. EC vrijednosti vodotopivih gnojiva formulacije NPK 15:5:30 ili slične formulacije s naglaskom na dušik i kalij

Formulacija gnojiva Proizvođač EC vrijednost (dS/m)
Hydrofert NPK 15:5:30 + 3MgO Biolchim, Italija 1,08
Nutricomplex NPK 15:5:30 +2MgO Tradecorp, Španjolska 1,14
Polyfeed NPK 16:8:32 + 2MgO Haifa, Izrael 1,17
YaraTerra Kristalon NPK 15:5:30 Yara, Norveška 1,40
Greenplant NPK 15:5:25 GreenHass, Italija 1,65

Tablica 5. EC vrijednosti vodotopivih gnojiva formulacije NPK 13:40:13 ili slične formulacije sa naglaskom na fosfor

Formulacija gnojiva Proizvođač EC vrijednost (dS/m)
Hydrofert NPK 13:40:13 Biolchim, Italija 0,89
Nutricomplex NPK 13:40:13 Tradecorp, Španjolska 0,94
Grogreen NPK 12:42:12 Lima, Belgija 0,99
Polyfeed NPK 11:44:11 Haifa, Izrael 1,08
YaraTerra Kristalon NPK 13:40:13 Yara, Norveška 1,10
Greenplant VIP NPK 10:40:10 GreenHass, Italija 1,15

Promjena EC vrijednosti vodene otopine gnojiva kod promjene doze gnojiva

Osim poznavanja standardne EC vrijednosti gnojiva pri dozi od 1 g/lit vode, dobro je imati i podatke od promjenama EC vrijednosti kod promjene doze gnojiva za fertirgaciju. Ovo je posebno važno kod intenzivne proizvodnje (plastenici) gdje se zbog većeg prinosa često primjenjuju više doze gnojiva.

Tablica 6. Promjene EC vrijednosti vodene otopine gnojiva za vodotopivo gnojivo Basaplant Orange NPK 15:5:30Primjenjuje se u fazi rasta i dozrijevanja plodova, proizvođač Compo, Njemačka.

Doza primjene gnojiva Basaplant Orange NPK 15:5:30 EC vrijednost (dS/m)
0,5 grama/litri vode 0,76
1,0 grama/litri vode 1,47
1,5 grama/litri vode 2,14
2,0 grama/litri vode 2,81
2,5 grama/litri vode 3,45
3,0 grama/litri vode 4,08

Iz gornje tablice je vidljivo da se već kod doze primjene od 1,5 do 2,0 grama/litri vode postižu visoke EC vrijednosti. One mogu štetno djelovati na rast i razvoj poljoprivrednih kultura.

Pročitajte: Kako pravilno saditi i njegovati rajčicu?

Kako kontrolirati EC vrijednost vodene otopine gnojiva?

Za kontrolu EC vrijednosti vodene otopine gnojiva koriste se jednostavni elektrometrijski uređaji- EC metri. Slični su instrumentu za mjerenje pH (često mogu biti kombinirani pH/EC metri), samo što koriste posebne elektrode za mjerenje elektroprovodljivosti. Obavezno se obavlja kontrola prije puštanja vodene otopine u nasad te se kontrolira i vrijednost EC na izlasku iz kapaljke. Na sljedećoj slici je prikazan jednostavni EC metar za mjerenje elektroprovodljivosti vode i vodene otopine gnojiva. U automatiziranim sustavima za fertirgaciju, postoje posebni senzori za praćenje EC vrijednosti vodene otopine gnojiva. Na taj način se automatski prati i regulira EC vrijednost.

pH vrijednost gnojiva

Drugi važan parametar kod vodotopivih gnojiva je pH vrijednost otopine gnojiva. Standardno, pH se mjeri pri koncentraciji od 1 gram/litru vode pri temperaturi od 20 °C. Slično kao i kod EC vrijednosti, različite formulacije vodotopivih gnojiva imaju i različite pH vrijednosti. Generalno, biljke preferiraju slabo kisele otopine (pH 6,0-6,5). Kod primjene tvrdih, karbonatnih voda, koje sadrže visoke količine kamenca preporuča se primjena gnojiva s nižim pH vrijednostima.

Tablica 7. pH vrijednost vodotopivih gnojiva formulacije NPK 20:20:20

Formulacija gnojiva Proizvođač pH vrijednost (1 gram/lit)
Grogreen NPK 18:18:18 Lima, Belgija 3,5
Hydrofert NPK 20:20:20 Biolchim, Italija 3,7
Nutricomplex NPK 20:20:20 Tradecorp, Španjolska 4,3
YaraTerra Kristalon NPK 18:18:18 Yara, Norveška 4,4
Polyfeed NPK 20:20:20 Haifa, Izrael 5,0
Greenplant NPK 20:20:20 GreenHass, Italija 6,0

Neki proizvođači vodotopivih gnojiva imaju i posebnu „acid“ (kiselu) liniju gnojiva. One imaju nizak pH te se koriste kod uzgoja acidofilnih kultura poput borovnica, kod uzgoja kultura na karbonatnim/vapnenim tlima ili kod primjene izrazito tvrdih voda (vode s visokom količinom vapnenca).

Tablica 8. pH vrijednosti nekoliko „acid“ (kiselih) formulacija vodotopivih gnojiva

Formulacija Proizvođač pH vrijednost
Green-Go 12:8:24 Biolchim, Italija 2,6
Nutricomplex NPK 7:12:40 Tradecorp, Španjolska 2,7
Yara Blue Acid NPK 16:6:17 Yara, Norveška 2,8
Greenplant VIP NPK 13:8:24 GreenHass, Italija 3,0

Topivost vodotopivih gnojiva

Treći važan parametar kod izbora vodotopivih gnojiva je topivost u vodi. Ovaj parametar pokazuje količinu gnojiva koja se može otopiti u 1 l destilirane vode temperature 20 °C, prije nastanka taloga. Ovisno o sastavu i formulaciji gnojiva, značajno se razlikuje i topivost gnojiva. Parametar je važan kod pripreme matične otopine, pogotovo u automatskim sustavima za fertirigaciju, gdje se primjenjuju koncentrirane matične otopine.

Tablica 9. Topivost vodotopivog gnojiva formulacije NPK 20:20:20

Formulacija gnojiva Proizvođač Topivost u vodi (grama/l)
Polyfeed NPK 20:20:20 Haifa, Izrael 275
Greenplant NPK 20:20:20 GreenHass, Italija 360
Hydrofert NPK 20:20:20 Biolchim, Italija 431
Green-Go NPK 19:19:19 Biolchim, Italija 597

Na tržištu postoje mnogobrojne formulacije kompleksnih vodotopivih gnojiva. Kod izbora gnojiva treba voditi računa o vrijednostima osnovnih parametara kvalitete: EC vrijednosti, pH i topivosti gnojiva. Na taj način, proizvođač može odabrati optimalnu formulaciju koja je prilagođena kulturi i uvjetima uzgoja, sve kako bi se dobio visoki i kvalitetni prinos poljoprivrednih kultura.

Uključite se u našu FACEBOOK zajednicu

POVEZANI ČLANCI
spot_img

NAJNOVIJE VIJESTI